Katon uudistaminen pinnoittamalla


Tiilikatto

Tiili on kestävä kattomateriaali. Tiilikattoon kuitenkin kertyy helposti sammalta ja muuta kasvustoa, joka haurastaa sitä. Oikein huollettuna tiilikatto saadaan pysymään pitkään puhtaana ja kestävänä.

Hyväkuntoiseen tiilikattoon, johon on kertynyt sammalta jonkin verran, voidaan tehdä puhdistuskäsittely. Ensimmäisenä katolta poistetaan mekaanisesti suurin osa sammalkasvustosta. Tämän jälkeen katto käsitellään kasvustonpoistoaineella. Kasvuston juuret tuhoutuvat, jolloin viimeisetkin kasvustot irtoavat ja tulevat sateiden ja lumien mukana alas katolta. Katto puhdistuu ja tiilen kuluminen hidastuu.

Tiilikatto, johon on ehtinyt kertyä sammalta ja muuta kasvustoa reilusti ja tiilen pinta on ajan kuluessa hieman rapistunut, voidaan tehdä puhdistus- ja pinnoituskäsittelyt. Katto pestään korkeapaineisella pesurilla. Kuivuneelle katolle levitetään kasvuston torjunta-aine varmistamaan, ettei pinnoitteen alle jää elävää kasvustoa. Laadukas kattopinnoite levitetään kahteen kertaan. Käsittelyllä tiilikaton ilme muuttuu uutta vastaavaksi ja pinnoitettu tiili kestää paremmin vuodenaikojen vaihtelut.

Huopakatto

Huopakatto on oikein hoidettuna pitkäikäinen. Huopakatot tehdään bitumikermistä, joka on kestävä ja vesitiivis kattomateriaali. Huopakaton etuna on sen äänettömyys ja luistamattomuus.

Koska huopakaton pinta on karhea, siihen kertyy helposti monenlaista kasvustoa. Pahimmassa tapauksessa sammal- jäkälä ja leväkasvustot tunkeutuvat kattopalojen väliin heikentäen katon tiiveyttä. Huopakaton puhdistuksessa painepesurin käyttö on vahingollista kattopalojen kivi- ja bitumiaineksille, siksi Ikikatto syväpuhdistaa huopakatot mekaanisesti pala palalta. Puhdistustyö viimeistellään kasvustonpoistoaineella, jonka vaikutus jää kattoon estämään uuden kasvuston muodostumista useiden vuosien ajaksi. Tarvittaessa kulunut huopakatto voidaan myös pinnoittaa.

Mineriittikatto

Mineriittikatot ovat kestäviä 1970-80 lukujen tuotteita, jotka sisältävät vaarallista asbestia sideaineena kattolevyjen sementissä. Koska mineriittikaton vaihtaminen täytyy tehdä asbestipurkutyönä, se on erityisen kallis operaatio. Kattolevyissä oleva asbesti tuottaa onneksi ongelmia vain jos sitä työstetään mekaanisesti.

Monet haalistuneet ja siksi esteettisesti rumat mineriittikatot ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa ja niiden käyttöikää voidaan jatkaa merkittävästi Ikikaton toteuttamalla käsittelyllä. Mineriittikaton uudistamisessa Ikikaton ammattilaiset pesevät katon, käsittelevät sen kasvustonpoistoaineella ja pinnoittavat katon värillisellä pinnoitteella. Lopputuloksena vanha katto saadaan ulkonäöltään lähes uuden veroiseksi ja kallis katon vaihto asbestipurkutöineen voidaan siirtää kauas tulevaisuuteen.

HUOM: Uusi asbestiasetus käytännössä estää pinnoitustyöhön liittyvän pesun yli 49 barin paineella. Ikikatto kehittää parhaillaan uutta tehokasta tapaa toteuttaa mineriittikattojen pinnoitusta edeltävä puhdistus ilman asbestihaittoja. Kehitystyön ollessa käynnissä emme toteuta asiakastilauksia mineriittikattojen pinnoituksissa 2020.